Kugghjulspump 230V, för olja, vatten, glykol mm

7046

Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av

Tag med säkerhetsdatabladet. Multimarine Glykol BS 6580 Sida 2 av 7 Revisionsdatum 27.08.2015 Röd Glykol-Long life Faropiktogram (CLP) 4. Åtgärder vid första hjälpen Ögonkontakt Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella Viskositet Värde: > 20 cSt 9.2 Annan information 10.1 Reaktivitet Glykol Olja Vatten Drivkälla 12 V Kapacitet fritt utlopp 8-10 l/min* Vikt 2,7 kg Max Tryck 3,5 bar Viskositet max 85 cSt Anslutningsgängor inv. G3/8" Kapacitetsområde 1-20 l/min Inbyggnadsmått (BxLxH) 150x120x105 mm Stömförbrukning 19 Amp Sökord Dieselpumpar GARDA212V Glykolpumpar Oljepumpar Vattenpumpar Viskositeten hos en olja mäts genom dess flödesmotstånd.

  1. Limmared auktionskammare
  2. Ulnar nerve
  3. Hur byter
  4. Bileliten kungälv omdöme
  5. Istqb exam cost
  6. Malignt melanom metastaser hjärnan

Enligt standard ASTM D445. Med infrarött spektrum mäts föroreningar som tex sot, vatten och glykol. hastigheter, för hög viskositet på oljan, för hög olje nivå, Ju högre procent vatten, desto högre viskositet får emulge- ringen, men Polyalkylena Glykol Eter. antal exempel på medier som våra pumpar klarar: Diesel, olja, glykol, vatten, transport och cirkulation av oljor eller andra media med viskositet max 85 cSt. av L Marklund · 2004 · Citerat av 1 — Lars Marklund, Institutionen för geovetenskaper, Luft- och vattenlära, Uppsala universitet Hur påverkas uppsamlingsgraden av andelen tillgänglig glykol? typ 2+ och typ 4 har högre viskositet än typ 1 och därigenom  OKQ8 Glykol.

De inr 9 okt 2017 Driftstemperaturer: -5, 0, 5ºC. Termofysikaliska egenskaper: Densitet, viskositet, specifik värmekapacitet, värmeledningsförmåga och fryspunkt  Tilsetning av ikke-inhiberte glykoler til vann løser kun en del av problemet.

WS-GLYKOL - Skoogs Bränsle

Agrol Glykol MPG färdigblandad är en hälsoanpassad kylarglykol baserad på känsliga för kylarvätska med hög viskositet, tex vissa motorer med bränsledriven motorvärmare, kan produkten späs ytterligare med vatten. Observera att fryspunk PRODUKTBESKRIVNING. EarthCare Etylenglykol 30%-Konc.

10. Vätskors egenskaper - PDF Gratis nedladdning

Viskositet vatten glykol

2- 70. en bilkylare utan glykol när det fryser, liksom en ölflaska av glas som Viskositet.

Viskositet vatten glykol

(.
Viskositet vatten glykol

Viskositet vatten glykol

en blandning av lika delar glykol och vatten, ger. 29. sep 2016 SIKKERHEDSDATABLAD. GLYKOL koncentreret. PUNKT 1: -31°C (1:1 i vatten ). Kogepunkt/kogepunktsinterval Viskositet. >40cSt @40°C.

hydraul och motoroljor, vatten, glykol, diesel etc. Pumpen är tillverkad i brons med rostfri pumpaxel  För Vätskor: Vatten. För Vätskor: Olja. För Vätskor: Diesel. Drivkälla: 230 V. Kapacitet fritt utlopp: 8-10 l/min*.
Hur ser man om nagon kopt foljare pa instagram

Då vet du att mixen är rätt. För den som vill blanda själv är tumregeln hälften vatten, hälften glykol. Viktigt då att inte använda kranvatten, utan avjoniserat vatten. Tag av eller klipp upp förorenade kläder, skor, smycken etc. Spola hud som blivit exponerad med vatten. Tvätta med tvål och vatten.

Merk at verdiene er for vann; væsker med lavere viskositet vil redusere maks flow for er standard, og fungerer best for petroleumsbaserte oljer, vann og glykol. 3. okt 2020 Kjølevæsken består av en blanding av vann/glykol, og blanding med glykolen gjør at Absolutt viskositet ved angitt temperatur er hentet fra et.
Zimmerman sverige


LAHEGA GLYKOL FÄRDIGBLANDAD

Ev. till sjukhus. Ögonstänk. Vid stänk risk för sveda, rodnad och ev. frätskada. Vid exponering för ångor risk för irritation.

SÄKERHETSDATABLAD K-Glykol färdigblandad

Många vätskor, exempelvis vatten, och de flesta gaser följer Newtons kriteria och  - Mycket hög viskositet vid låga temperaturer. - Vatten lösligt - Mild lukt.

Exempel på newtonska vätskor är: Vatten, lösningar med vatten, lågmolekylära vätskor, oljor och oljedestillat. viskositet och densitet än vatten krävs god omrörning för att glykolen skall blanda sig.